VI Mazowiecki Dziecięcy

Festiwal Teatralny "SMERFUŚ"

19-05-2017

 

REGULAMIN FESTIWALU

I  Cele Festiwalu

1.Popularyzacja twórczości teatralnej dzieci

2.Promocja literatury polskiej oraz obcej wśród dzieci

3. Rozwijanie kreatywności scenicznej dziecięcych grup teatralnych

4. Integracja dzieci oraz nauczycieli z różnych placówek oświatowych  z terenu Mazowsza

II Zasady uczestnictwa w Festiwalu

1. Festiwal jest przeznaczony dla dziecięcych grup teatralnych działających w Przedszkolach, Punktach przedszkolnych,  Oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Mazowsza

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być dzieci w wieku 3-6 lat

3. Grupy- do dziesięciu osób przygotowują jeden utwór literackich trwający nie dłużej niż 10 minut

4.Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 25 kwietnia 2017 roku na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub na adres Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia ul. Warszawska 39 96-320 Mszczonów

III Kwestie organizacyjno-techniczne

1. Organizatorem Festiwalu jest Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia- zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury-zajmujący się nagłośnieniem i sprawami technicznymi związanymi z Festiwalem

2.W Festiwalu mogą być prezentowane przedstawienia w dowolnej formie teatralnej adresowane do dzieci, spełniające warunki techniczne umożliwiające wystawienie spektaklu na scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

3. Zespoły reprezentujące placówkę mogą liczyć nie więcej niż 10 osób. grupy o większej liczbie aktorów nie będą brane pod uwagę w ocenie Jury

4. Z racji ograniczonej liczby miejsc na widowni Organizatorzy nie przewidują osób towarzyszących małym aktorom poza opiekunami grup

5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie przy użyciu mikrofonów zbiorczych oraz odtwarzacz USB i CD

6. Czas trwania inscenizacji nie może przekroczyć 10 minut. Dłuższe przedstawienie nie będą brane pod uwagę w ocenie Jury

IV Obrady Jury oraz kryteria oceny

1. W głosowaniu nad wyborem laureata każdemu członkowi Jury przysługuje jeden głos

2. Z posiedzenie obrad Jury sporządzany zostaje protokół stwierdzający wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród

3.W ocenie Jury brane są pod uwagę:

-warsztat aktorki: dykcja, ruch i interpretacja tekstu

-adaptacja tekstu

-budowanie sytuacji scenicznych

-szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego

-oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu

V Nagrody

1. Dla zwycięzców Festiwalu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy

2. Dla nauczycieli/instruktorów przygotowujących spektakl przewidziane są upominki oraz dyplomy

3.Dla wszystkich uczestników Festiwalu przewidziane są dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek i napoje

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Do Góry ↑