Nasze przedszkole prowadzi działalność jako niepubliczna placówka o profilu językowym od września 2007 roku.
 

Nasza kadra

Kadrę przedszkola stanowią młodzi, kreatywni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i bogatym doświadczeniu zawodowym. Oprócz kwalifikacji i doświadczenia cechuje ich ciepły, serdeczny i pełen szacunku stosunek do dzieci. Kompetencje oraz indywidualne, oparte na wzajemnej sympatii i szacunku podejście do każdego wychowanka to wizytówka naszego przedszkola.
Opiekę merytoryczną nad kadrą sprawuje dyrektor przedszkola Joanna Zwolińska wieloletni pedagog, wychowawca. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Przedszkola sprawuje Dorota Wisławska,będąca organem prowadzącym.

Pomieszczenia i plac zabaw

Budynek przedszkola Smerfolandia jako jeden z nielicznych spełnia najwyższe standardy UE w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny, ochrony przeciwpożarowej oraz metrażu. Dysponujemy nowoczesnym systemem ochrony przeciwpożarowej. W przedszkolu został zamontowany system mechanicznej wentylacji wywiewno - nawiewnej, który zapewnia odpowiednie parametry dostarczanego i odprowadzanego powietrza.
Przedszkole dysponuje przestronnymi, jasnymi, kolorowymi i bogato wyposażonymi salami. Przy każdej sali znajduje się toaleta. Do dyspozycji dzieci pozostaje sala rytmiczna oraz sala zajęć indywidualnych.
Przedszkole posiada własny ogródek oraz bezpieczny i kolorowy plac zabaw.
 

Zajęcia

Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, w naszym przedszkolu edukacja odbywa się poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że dzieci najbardziej intensywnie się wtedy uczą. Każda grupa realizuje w ciągu roku program dydaktyczny autorstwa wychowawców. Zgodnie ze swoimi zamiłowaniami i zainteresowaniami nauczyciele dzielą się wiedzą, z różnych dziedzin życia, ze swoimi wychowankami.

 

ŚWIAT LITER

W świat nauki czytania wprowadzamy dzieci od trzeciego roku życia. Rozpoczynamy zabawę Odimienną metodą czytania Ireny Majchrzak lub dzieci poznają litery metodą prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka”. To nauka liter przez zabawę, bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku trzech lat. Wydłużamy czas na przygotowanie do nauki czytania i pisania, a skracamy do minimum czas opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Każde zajęcia z glottodydaktyki to niesamowita fabuła i ciekawa przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa emocje, a jednocześnie (nieświadomie) ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

ARTYSTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków przekazu artystycznego. Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, techniczne, ceramiczne, balet, rytmikę, taniec), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję. Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji. Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.
 

RUCH, EMOCJE, ZABAWA

Podczas zajęć z dziećmi stosujemy Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne. Urzekająca prostotą i naturalnością metoda ta swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że właściwie jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:
 
  • świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi.

MATEMATYKA

Dążymy do tego, żeby dzieci „zaprzyjaźniły się” z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego. Treści z zakresu matematyki realizowane są według metody zwanej "Dziecięcą matematyką" autorstwa pedagoga prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), rozwiązywania zadań z treścią.
 

EKOLOGIA

Naszym celem jest budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i troska o zdrowie dzieci. Dlatego uczestniczymy w zbiórkach elektrośmieci, konkursach i akacjach propagujących ekologiczne podejście do życia codziennego. Dzięki temu kształtujemy właściwe postawy wobec środowiska już od najmłodszych lat. Nasi nauczyciele tak kierują procesem nauczania, aby „mali ekolodzy” doświadczali, badali, przeżywali i poznawali wszystkimi zmysłami otaczający świat. Dzięki edukacji ekologicznej dostrzeże zależność i relacje pomiędzy działaniem własnym i innych, a stanem środowiska.

ROZMAWIAMY O UCZUCIACH

W naszym przedszkolu stosujemy metodę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek", która ułatwia rozwiązywanie konfliktów i problemów między dorosłymi a dziećmi. Opieramy się na aktywnym słuchaniu, współpracy, współdziałaniu, zawieraniu umów. Uczymy też budowania prawidłowych relacji dziecko-dziecko. Zajęcia z psychologiem to indywidualne spotkania z wychowankami oraz cykl warsztatów grupowych podczas, których dzieci uczą się nazywać własne uczucia.
 

WESOŁA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Głównym celem programu w grupie dzieci trzyletnich jest usprawnienie motoryki narządów artykulacji, co sprzyja usuwaniu wielu wad wymowy.
Do Góry ↑